602-644-263 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. NIP: 629-159-99-20 Dąbrowa Górnicza, ul: 11 Listopada 1 pn-pt 08:00-16:00

Ogrzewanie specjalne

Ogrzewanie specjalne (7)

Podgrzewane muraw boisk sportowych

Kable grzejne DEVIflex™ ułożone pod powierzchnią boiska lub pola golfowego przyśpieszają rozpoczęcie okresu wegetacji trawy, który może rozpocząć się już wczesną wiosną. Boisko będzie, więc gotowe do eksploatacji dwa miesiące wcześniej. Ogrzewanie gruntu w strefie ukorzenienia trawy umożliwia także przedłużenie okresu eksploatacji boiska do późnej jesieni.

Kable grzejne można ułożyć podczas budowy nowej lub przebudowy istniejącej płyty boiska. Odległość pomiędzy kablami zależy od wymaganej mocy grzewczej przypadającej na metr kwadratowy i w typowej instalacji wynosi około 20-40 cm. Głębokość ułożenia kabli grzejnych wynosi 25-30 cm, co zabezpiecza kable przed uszkodzeniem przez sprzęt stosowany do rekultywacji murawy. Moc grzewcza 80-120 W/m2 umożliwia uzyskanie temperatury 6-10°C na głębokości 10 cm. Istnieje również możliwość ułożenia kabli grzejnych w istniejącej nawierzchni boiska (murawa), instalację wykonuje się za pomocą specjalnego pługa, na którym znajduje się bęben z kablem, który jednocześnie wykonuje bruzdę i układa w niej kabel grzejny na żądanej głębokości. Użytkowanie boiska możliwe jest po około 10-12 dniach od ułożenia kabla grzejnego w momencie pokrycia nową trawą śladów po przejściu pługa. Moc pobierana przez instalację ogrzewania boiska jest stosunkowo duża. Należy jednak pamiętać, że stadiony wyposażone są zazwyczaj w instalację oświetleniową, której pobór mocy jest zbliżony do mocy wymaganej przez system grzewczy. Modernizacja instalacji elektrycznej umożliwiająca alternatywne wykorzystanie zasilania do oświetlenia płyty boiska lub systemu grzewczego jest możliwa, zwłaszcza, że oświetlenie i podgrzewanie boiska nie są nigdy wykorzystywane jednocześnie. System grzewczy powinien zostać włączony na 4-6 tygodni przed rozpoczęciem sezonu wiosennego. Tak duże wyprzedzenie jest konieczne, gdyż przed pierwszym meczem lub treningiem proces wegetacji trawy musi zostać w pełni rozpoczęty. Nie spełnienie tego warunku spowoduje szybkie zniszczenie nawierzchni boiska.

Posadzki w chłodniach przemysłowych

W chłodniach, w których w sposób ciągły utrzymywana jest temperatura od -30 do -20°C następuje przemarzanie fundamentów i gruntu znajdującego się pod posadzką. Zjawisko to zachodzi pomimo dobrej izolacji cieplnej ułożonej

pod posadzką.

Rozszerzające się kryształy lodu powodują pęcznienie gruntu, co prowadzi do odkształcenia posadzki

i stopniowego niszczenia podziemnych elementów konstrukcji.

Podobne zjawiska występują na sztucznych lodowiskach. Przemarzanie gruntu i związane z tym straty można

w dużym stopniu ograniczyć za pomocą systemów grzewczych oferowanych przez DEVI.

Rurociągi

Systemy ogrzewania rurociągów oferowane przez DEVI składają się z kabli grzejnych stało oporowych DEVIflex™ lub kabli grzejnych samoograniczających oraz termostatów DEVIreg™. Elektroniczne termostaty DEVIreg™ współpracujące z czujnikiem temperatury umieszczonym na rurze zapewniają optymalny cykl pracy instalacji i minimalne zużycie energii elektrycznej.

W większości przypadków systemy ogrzewania rurociągów stosowane są do:

1) ochrony rur przed zamarznięciem,

2) utrzymywania żądanej temperatury przesyłanego płynu.

Systemy ogrzewania rurociągow przeznaczone są do ochrony rurociągów przed zamarznięciem, którego skutkiem może być przerwa w dostawie wody i pęknięcie rur. Uzupełniają straty ciepła w rurociągach wody gorącej i rurociągach przemysłowych transportujących płyny o dużej lepkości i niskiej temperaturze krzepnięcia. Systemy grzewcze DEVI mogą być instalowane na rurach, przy instalacjach wewnętrznych i zewnętrznych budynków dowolnego przeznaczenia oraz na rurociągach naziemnych i podziemnych. Aby instalacja ogrzewania rurociągu była ekonomiczna polecamy regulator elektroniczny DEVIreg™ 330 dostępny w trzech zakresach regulacji temperatury bądź DEVIreg™ 316 lub DEVIreg™ 610.

Korzyści ze stosowania systemów grzewczych DEVI:

• brak zamarzania wody w rurach,

• przepustowość rurociągu niezależna od temperatury,

• możliwość instalacji rurociągów podziemnych na mniejszej głębokości,

• bezawaryjna praca rurociągu w okresie zimowym,

• eliminacja zagęszczania lub zestalania się płynów zawierających tłuszcze,

• dostawa ciepłej wody o temperaturze niezależnej od warunków atmosferycznych

Zbiorniki

Płyny wrażliwe na zmiany temperatur mogą stwarzać liczne problemy w niskich temperaturach. W niektórych instalacjach przemysłowych narażonych na działanie niskiej temperatury konieczne jest ogrzewanie zbiorników i rurociągów w celu zapewnienia ciągłego przepływu płynów o dużej lepkości.

Aby uniknąć powstania złogów, koagulacji lub zamarznięcia zbiornika, należy utrzymywać minimalną temperaturę wynikającą z wymagań procesu technologicznego. Cel ten można osiągnąć owijając wokół rurociągu lub zbiornika kable grzejne Deviflex™

Przykładowa realizacja:

Stajnie i chlewnie

Nowoczesne metody hodowli zwierząt wymagają utrzymania optymalnej temperatury zapewniającej szybki przyrost wagi. Marznięcie prosiąt leżących na podłodze, zwłaszcza w pierwszych dniach po porodzie, powoduje znaczne spowolnienie ich wzrostu oraz zwiększa prawdopodobieństwo zachorowań.

Utrzymanie właściwej temperatury w pomieszczeniach hodowlanych można zapewnić, instalując w posadzce kable grzejne DEVIflex™. W zagrodach dla macior przez pierwsze dwa dni po porodzie musi być utrzymywana temperatura około 30°C. W ciągu następnych czterech tygodni temperatura powinna zostać zmniejszona do 18°C. Regulację taką może zapewnić elektryczny system grzewczy współpracujący z termostatem. Ogrzewanie posadzek w pomieszczeniach dla kurcząt jest również korzystnym rozwiązaniem. Równomiernie rozgrzanie podłogi może wyeliminować konieczność ogrzewania całego budynku, co znacznie zmniejsza zużycie energii. Inne korzyści to przede wszystkim bardziej suche i czyste otoczenie, które sprzyja rozwojowi kurcząt i zapobiega powstawaniu agresji u ptaków. Właściwa temperatura zapobiega także wielu chorobom. Ponadto, szybkie wysychanie odchodów ułatwia czyszczenie kurnika i przygotowanie go do przyjęcia nowych kurcząt. Systemy grzewcze DEVI mogą być stosowane w zagrodach dla prośnych macior, w kurnikach, farmach hodowlanych i w innych pomieszczeniach dla zwierząt.

 

Szklarnie

Ogrzewanie gleby

Ciepło jest potrzebne wszystkim.Nic więc dziwnego, że elektrycznego ogrzewania doczekały się również rośliny uprawiane w szklarniach. Ogrzewanie gleby w szklarniach przyspiesza wzrost roślin poprzez skrócenie okresu wegetacji. Można je rozpocząć wczesną wiosną czego skutkiem będzie szybszy wzrost i owocowanie.
Do wykonania instalacji grzewczej mogą być stosowane kable DEVIflex załączane przez termostat elektroniczny DEVIreg współpracujący z czujnikiem temperatury gruntu.
System grzewczy może być wykorzystany do uprawy roślin tropikalnych, wymagających podwyższonej temperatury gruntu. Może być stosowany w inspektach nasiennych i reprodukcyjnych.

Kościoły

OGRZEWANIE WNĘTRZ KOŚCIOŁÓW

Ogrzewanie kościołów wymaga nieco innego podejścia w fazie projektowania niż przy innych obiektach, ze względu na kubaturę budowli, jak również na zapotrzebowanie na ciepło w dni powszednie i w niedzielę czy Święta Kościelne lub podczas uroczystości kościelnych.
Nasze doświadczenia z ogrzewaniem kościołów zaczęły się od zabytkowego obiektu, w którym prowadzone były prace renowacyjne i konserwator zabytków nie zgodził się na zastosowanie żadnego źródła ciepła, przy którym następowałby ruch wirowy powietrza (nawiew lub ogrzewanie punktowe – np. grzejniki). Jedynym rozwiązaniem pozostawało ogrzewanie podłogowe, gdzie mamy do czynienia z równomiernym odprowadzaniem ciepła z dużej powierzchni, a różnica temperatur między podłogą a otoczeniem jest zbyt mała, aby unosić do góry kurz lub wytwarzać „smugi" ciepłego powietrza. W opisywanym przypadku Ksiądz Proboszcz podjął decyzję o zastosowaniu elektrycznego ogrzewania podłogowego ze względu na fakt, iż wymiana posadzki w całym kościele przewidziana była na kilka lat, a system ten można instalować i uruchamiać etapami, w miarę postępowania prac posadzkarskich.
Bardzo istotnym jest fakt, że elektryczne ogrzewanie podłogowe jest najłatwiej sterowalnym systemem grzewczym. Inna temperatura jest wystarczająca dla wiernych pozostających podczas Mszy Świętej w swoich okryciach wierzchnich, a inna dla Księży odprawiających Nabożeństwo. Inne jest zapotrzebowanie na ciepło podczas mszy niedzielnej, kiedy kościół jest cały wypełniony wiernymi, a inne w tygodniu, kiedy wierni mieszczą się w kilku ławkach. Możliwe jest wtedy włączenie ogrzewania wyłącznie w tym rejonie (jest to kwestia wciśnięcia kilku przycisków w odpowiednim czasie). Nie ma również potrzeby ciągłego grzania między Mszami czy w nocy. Proste wyłączniki czasowe mogą załączać i wyłączać ogrzewanie w dowolnych porach. Działania takie powodują, że elektryczne ogrzewanie podłogowe staje się najtańszym ogrzewaniem kościołów, a jednocześnie nie następuje brudzenie i zawilgocenie ścian.
W nowobudowanych kościołach „pole do popisu" w zaprojektowaniu ogrzewania w zależności do zmieniających się w różnych dniach potrzeb jest praktycznie nieograniczone. Jest to tylko kwestia poprowadzenia odpowiedniej ilości kabli elektrycznych i można stworzyć system grzewczy na każdą okazję.

OGRZEWANIE SCHODÓW WEJŚCIOWYCH

Przy pomocy elektrycznych kabli (lub mat) grzewczych można ogrzewać również schody wejściowe, podesty czy podjazdy dla niepełnosprawnych. Ma to niebagatelne znaczenie w przypadku kościołów, do których wchodzi się często po wielu schodach, które w zimie są oblodzone i niebezpieczne, szczególnie dla ludzi starszych. Mechaniczne usuwanie lodu i śniegu, posypywanie solą czy piaskiem powoduje niszczenie schodów, które z czasem trzeba remontować lub wręcz wymieniać na nowe.

OGRZEWANIE RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH

Jest to temat coraz bardziej popularny, również w kościołach. Zamarzające rynny stwarzają cały szereg zagrożeń zarówno dla ludzi (spadające sople czy nawisy lodowe), jak również dla budowli. Z praktyki wiemy, że prawidłowo wykonana instalacja ogrzewania rynien i rur spustowych zapobiega nie tylko ich uszkodzeniom, ale również eliminuje zalewanie obiektów i niszczeniu elewacji.

Planując remont starego, czy budowę nowego kościoła warto wziąć pod uwagę przedstawione powyżej możliwości jakie daje elektryczne ogrzewanie podłogowe i przeciwoblodzeniowe. Okazuje się bowiem, że wydatkowane kwoty można stosunkowo szybko odzyskać, poprawiając jednocześnie komfort i bezpieczeństwo wiernych i duszpasterzy.